Uutisia 

Uutislistaukseen

Pia Pyhtilä: Elämää on suojeltava

4.3.2020 21.29

Sosionomi Pia Pyhtilä Suomen Lähetysseurasta vieraili Naisten Kahvilassa kertomassa lastensuojelutyöstä ja albinismihankkeesta Tansaniassa, jossa hän työskenteli vuosina 2007-2018. Hän asui perheineen Mwanzassa, Viktoria-järven etelärannalla sijaitsevassa miljoonakaupungissa. Pia Pyhtilä toimi Tansanian luterilaisen kirkon työyhteydessä itäisen ja kaakkoisen hiippakunnan alueella, jossa hän sai olla mm. kehittämässä lastensuojelutyötä kirkon ja valtiollisten toimijoiden kanssa.

 

- Jos et näet tällaisen nopeasti kasvavan kaupungin kaduilla vammaisia, jotain on vialla. Missä he ovat, jos heitä ei näy? Vammaisuutta salataan ja vammaisia piilotellaan jopa ikkunattomissa huoneissa.

- Lastensuojelutyössä levitetään tietoa ja käydään keskusteluja, niin että vammaisuuden ja kaikenlaisen erilaisuuden ymmärtäminen ja sietäminen lisääntyisi. Perheitä tuetaan ja paikallisia toimijoita koulutetaan. Kristinuskon mukaan ihminen on aina arvokas. Elämän eteen on taisteltava ja yritettävä kaikkensa, että ihminen voisi elää turvallisesti.

- Se on ollut aivan ihanaa työtä, kun saa nähdä ihmisten elpyvän ja voimaantuvan, totesi Pia Pyhtilä.

Hän kohtasi työssään myös runsaasti albiinoja, koska heitä on Viktoria-järven eteläpuolisella alueella poikkeuksellisen paljon. Albinismi on perinnöllisen geenivirheen aiheuttama ihon väripigmentin puute. Albiinoilla on vaalea iho ja hiukset sekä heikko näkö.

- Albinismiin liittyy paljon mystiikkaa, koska Viktoria-järven alueen etnisten ryhmien elämää leimaa vahvasti taikausko ja perinteiset uskomukset. Henkilöä, jolla on albinismi, ei pidetä oikeasti ihmisenä. Oletetaan, että heillä ja heidän kehossaan on maagisia voimia. Heidän ruumiinosiaan silvotaan ja kaupitellaan henkiparantajien käyttöön. Albiinot joutuvat elämään pelon vallassa ja monesti pakenemaan henkensä edestä.

- Valtion taholta tultiin pyytämään kirkolta apua, kun kaupungissa tapahtui viikoittain useita albiinomurhia. Niinpä hiippakunnassa käynnistettiin albiinojen elämän parantamiseen tähtäävä hanke, ”Oikeus elää albinismin kanssa” (Right to live with albinism). Hankkeessa toimitaan yhdessä kirkon ja valtion työntekijöiden kanssa.

Pia Pyhtilä toimi tämän hankkeen neuvonantajana. Hankkeessa pyrittiin lisäämään tietoisuutta albinismista, jotta ne henkilöt, joilla on albinimsi, voisivat elää rinnakkain muiden kanssa.

Lapsille, joita oli piiloteltu niin että he eivät olleet päässeet kouluun, järjestettiin mahdollisuus aloittaa koulunkäynti. Usein se merkitsi lasten viemistä pois kotoa, sisäoppilaitokseen, jossa he olivat turvassa. Järjestettiin myös yksinkertaiseen ammattiin valmistavia perusopintoja, niin että albiinonuori pystyi palaamaan kotikyläänsä ja hankkimaan elantoa mm. matonvirkkaajana. Opintoihin kuului puhelimen käytön opettelukin, jotta pystyisi tarvittaessa ottamaan yhteyttä tukihenkilöihin ja viranomaisiin. Albiinohankkeen puhelimet saatiin lahjoituksena.

Hankkeen pyrkimyksenä on, että albiinot vahvistuisivat itsenäisiksi toimijoiksi yhteisöissään. Pia Pyhtilä korosti kunnioittavan dialogin merkitystä tulosten saamiseksi. Kunnioittavan dialogin piiriin onnistuttiin saamaan myös perinteisten hoitomuotojen harjoittajia, joilla on vahva auktoriteetti paikallisten keskuudessa.

Naiset seurasivat tarkkaavaisena Pia Pyhtilän mielenkiintoista ja havainnollista esitystä, jossa hän käytti apunaan ”matkatykkiä”, kätevän kokoista pientä videotykkiä. Kysymyksiä esitettiin ja keskustelua syntyi niin että aika loppui kesken. Mutta Pyhtilöitten työhön ja elämään Tansaniassa voi perehtyä lisää mm. heidän lahjoittamansa kirjan tarinoiden myötä. Kirja on lainattavissa seurakuntakodilta.

 

Teksti ja kuvat Paula Kaikkonen