Uutisia 

Uutislistaukseen

Ennakkoäänestys käyttöön Costa Blancalla syksyn seurakuntaneuvoston vaalissa

16.2.2019 16.31

Costa Blancan suomalaisen ev.lut.seurakunnan kevätkokous päätti tänään, että tulevissa seurakuntaneuvoston vaaleissa tarjotaan äänestäjille mahdollisuus ennakkoäänestykseen. Tätä koskeva toimintasäännön muutos hyväksyttiin kevätkokouksessa yksimielisesti. 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eila Pekkala ja sihteeriksi turistipappi Peter Kankkonen. 

Tänään pidettiin suomenkielisen messun ja kirkkokahvien jälkeen myös seurakuntamme kevätkokous seurakuntakodilla.

Kokous käsitteli toimintasäännön mukaisesti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajien lausunnon vuodelta 2018. Rakentavassa keskustelussa tehtiin muutamia lisäyksiä vuosikertomukseen ja annettiin näiden tarkennusten tekeminen seurakuntaneuvoston tehtäväksi niiltä osin kuin ne vaativat lisätietojen keräämistä kuluneelta vuodelta.

Tuloslaskelma ja tase hyväksyttiin muutoksitta ja kokous vahvisti tilinpäätöksen yksimielisesti; samoin vuosikertomuksen pienin lisäyksin.

Asialistalla oli sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi toimintasäännön muutos, jossa seurakuntaneuvosto esitti kevätkokoukselle hyväksyttäväksi ennakkoäänestyksen käyttöönoton syksyllä 2019 pidettävissä seurakuntaneuvoston vaaleissa. Tulevissa vaaleissa valitaan syksyllä marraskuun loppuun mennessä uusi seurakuntaneuvosto vuosille 2020-2022. Ennakkoäänestystä koskeva kohta otettiin nyt toimintasäännön pykälään 7 ja se kuuluu "Seurakuntaneuvoston kolmannen toimintavuoden marraskuun loppuun mennessä järjestetään vaalit uuden seurakuntaneuvoston valitsemiseksi alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Vaaleissa tulee seurakuntalaisilla olla mahdollisuus äänestää ennakkoon viikon ajan ennen varsinaista vaalipäivää seurakuntakodilla sen aukioloaikoina seurakuntaneuvoston nimeämän vaalilautakunnan tarkemmin määrittelemällä tavalla."

Seurakuntaneuvosto asetti kokouksessaan 11.2.2019 vaalilautakunnan, jonka puheenjohtajaksi kokous valitsi Kari Winbergin. Viisijäsenisen vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Pirjo Mattsson, Terttu Uutela, Voitto
Korhonen, Peter Kankkonen ja Pentti Korhonen sekä varalle Eeva-Liisa Blinnikka ja Jorma Rikala. Tämä neuvoston kokous päätti myös, että tuleva syys- ja vaalikokous pidetään 30.11.2019.

Vaalilautakunta aloittaa työnsä välittömästi ja laatii kevään aikana Costa Blancan suomalaisen ev.lut.seurakunnan yksityiskohtaiset vaaliohjeet. Vaalikäytäntö tulee olemaan sama kuin edellisissä seurakuntaneuvoston vaaleissa lukuunottamatta ennakkoäänestyksen mukaan tuloa.

- Kuva ja teksti Satu Mäkitalo